Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Als Hervormde Gemeente van Schelluinen horen we bij de algemene christelijke Kerk. Wij mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting van de komst van Gods Koninkrijk.

De kerk is het werk van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als gemeente leven we van Gods genade in Jezus Christus. Wij belijden dat Hij onze Heere en Verlosser is. Het is onze eerste opdracht is om het evangelie te horen en te verkondigen. Bron en norm voor deze verkondiging is de Heilige Schrift.

Kern van het gemeenteleven zijn daarom de kerkdiensten op zondag, waar God ons samenroept. In deze diensten klinkt de stem van God, Hij spreekt tot ons door Zijn Woord en Hij bevestigt Zijn Evangelie door de sacramenten van Doop en Avondmaal. Als gemeente richten wij ons tot God door ons bidden en ons zingen.

Vanuit deze kern willen we in de wereld staan en ook onze andere samenkomsten vorm en inhoud geven.