Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar ontmoeten wij God zelf in de bediening van Zijn Woord en van de sacramenten. God zelf nodigt de gemeente uit tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie. Daarnaast worden de sacramenten van de Heilige Doop en het Avondmaal bediend. Tevens is er de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid (Kerkorde art. VII). Hierdoorheen wordt onze relatie met God gewekt en gevoed, de verschillende elementen zullen dan ook inhoudelijk hieraan dienstbaar moeten zijn.